Trygderefusjon til kjeveortopedisk behandling – Tannregulering

Trygdestønad til tannregulering

For å få trygdestønad til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Stønaden er basert på type bittfeil. Voksne kan også ha krav på stønad i spesielle tilfeller.

Hvor mye stønad får man?

Størrelsen på stønaden varierer fra 40% - 100% av offentlig takst, basert på inndelingssystemet til HELFO (Type bittfeil). De ulike bittfeilene er listet opp i trygdeskjemaet.

  • Gruppe A: 100% refusjon
  • Gruppe B: 75% refusjon
  • Gruppe C: 40% refusjon
  • Gruppe D: Ingen refusjon

Gruppe D gjelder bittfeil som kun er av kosmetisk betydning, og som kan behandles, men der trygden ikke yter noen refusjon.

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer refusjon:
I Gruppe B økes refusjonen til 90%, og i Gruppe C til 60%.

Utregning av refusjonen

Det er fri prissetting på tannlegetjenester, også på tannregulering. Trygden regner ut refusjonen på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helsedepartementet. Våre priser ligger noe over de offentlige takstene, og det blir derfor et mellomlegg som pasientene må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private klinikker.

Hva dekkes av trygden?

I tillegg til selve behandlingen gir trygden stønad til nødvendige røntgenbilder. Nødvendig konsultasjoner og utredning dekkes også selv om det ikke blir aktuelt med behandling.

Etterkontroller

Etter aktiv behandling er avsluttet, refunderer trygden for inntil seks etterkontroller. Kontroller utover dette må pasienten betale selv.

Direkte oppgjør til tannlegen

Trygden utbetaler trygderefusjonen direkte til oss. Du betaler kun egenandelen til oss. Du får kun faktura på egenandelen.