Våre priser

Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, også tannregulering. Trygden har likevel sine takster, som er grunnlaget for beregning av trygderefusjonen. Disse blir ikke alltid regulert i takt med prisutviklingen, og de fleste tannleger - også den offentlige tannhelsetjenesten - har derfor egne priser som ligger noe høyere.

Konsultasjon hos spesialist

Kr. 890,- 

Pasienten blir undersøkt klinisk av spesialist, og det blir i tillegg tatt et panoramarøntgenbilde.

Innledende behandling

Kr. 8000 - 14.000,-

Vi bruker forskjellige typer plater/gom som flytter på tennene.

Innledende behandling (for barn og ungdom)

Behandling med fast tannregulering

For pasienter med refusjon ligger behandlingen vanligvis mellom kr. 12.000 - 30.000,- i egenbetaling. For pasienter uten refusjon; 20.000 - 48.000,- med standard apparatur. Behandling med fast regulering avhenger av vanskelighetsgrad, tid, type apparatur og evt. refusjon fra Helfo.